“فلسطین زدایی”؛ پازل صهیونیست ها برای کشورهای اسلامی

“فلسطین زدایی”؛ پازل صهیونیست ها برای کشورهای اسلامی

تلاش هاى برخی کشورهاى عربى نظیر عربستان، امارات و قطر براى برقرارى رابطه نیمه رسمى با رژیم صهیونیستى، دو بال اصلى پروژه “فلسطین زدایى از اذهان عمومى مسلمانان” را تشکیل مى دهد؛ پازلى که صفحه اصلى آن توسط آمریکا طراحى شده و اقدامات این کشورها در حکم قطعات تکمیل کننده آن هستند.

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »، مهدی خانعلی زاده:: سخنان رهبر معظم انقلاب در ششــمین کنفرانــس بین المللى حمایــت از انتفاضه فلسطین، فرازهاى مهم متعددى دارد که نیاز به تحلیل و واکاوى جدى آن ها از سوى تحلیلگران و کارشناســان است تا بتوان این نکات را در قالب یک برنامه راهبردى و نگاه اصولى براى اتخاذ سیاست خارجى منسجم در ارتباط با مسأله فلسطین گردآورى کرد. با این حال، اشــاره دقیق رهبــر انقلاب به مســأله «خارج شدن فلســطین از اولویت کشورهاى اســلامى» که به تعبیر ایشان به دلیل «توطئه هاى پیچیده دشمن» صورت پذیرفته، مى تواند از زوایاى مختلفى مورد بررسى قرار گیرد؛ بویژه آنکه در حال حاضر عوامل متعددى در این زمینه در حال فعالیت هستند.
نگاهى به وضعیت منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در ســال هاى اخیر مشخص مى کند که یک برنامه ریزى دقیق و پیچیده از سوى کشورهاى غربى براى ایجاد مانع و مشکل در میان کشورهاى اسلامى وجود دارد؛ برنامه اى که نه فقط یک ادعاى نظرى، بلکه برگرفته از مستندات میدانى و عملیاتى است. سفر اخیر «ترزا مى»، نخست وزیر انگلیس به منطقه و حضور در اجلاس کشورهاى عربى حاشــیه خلیج فارس را مى توان اصلى ترین سند براى اثبات این مدعا دانست، اما جانمایه اصلى این پروژه، ایجاد یک محور مشــترک براى متحد کردن کشورهاى عربى و اسلامى علیه یک دشــمن خیالى و جایگزینى آن با دشمن واقعى یعنى رژیم صهیونیستى است.

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!