ادعای سایت اسرائیلی: ایران به سوریه تفنگدار دریایی فرستاد؟

ادعای سایت اسرائیلی: ایران به سوریه تفنگدار دریایی فرستاد

براساس ادعای این سایت اسرائیلی، نظامیان ایرانی در پایگاه غورین و نظامیان روس در پایگاه جبله حضور دارند که هر دو پایگاه در استان لاذقیه سوریه هستند.

9406-19t3536

 

ادامه مطلب